• Gospoda przy cesarskiej 1797r.
    Gospoda przy cesarskiej 1797r.
  • Dawny kościół parafialny - przód
    Dawny kościół parafialny - przód

Zarys historii

Pod koniec XVIII w. wychodzi za mąż za węgierskiego szlachcica pułkownika Władysława barona de Mara Felsö-Szalaspatak. Z tego małżeństwa urodziła się dwójka dzieci: Ludwik w 1804 i Zofia w 1807 r. Opublikowana w 1804 w Brnie przez ks. Reginalda Kneifla „Topografia cesarsko-królewskiej części Śląska” dała pierwszy historyczno-statystyczny obraz Grodźca. W 1805 r. wójtem w Grodźcu był Adam Krul. Grodziec dziedziczy znów córka, Zofia de Mara, która wychodzi najpierw za węgierskiego hrabię Gustawa Apponyi (1826) a następnie po rozwodzie w 1846 r. za  Henryka Jerzego Augusta barona Zobla von Giebelstadt zu Darstadt. Z okazji ślubu Zofii z Henrykiem Zoblem zmodernizowano zamek  przez dobudowanie od zachodu dwóch wież, w jednej z nich umieszczono spiralne kamienne schody, w drugiej neogotycka kaplicę, holl na pierwszym piętrze wyposażono w boazerie z herbem małżeńskim de Mara – Zobel. W 1848 r. na zamku w Grodźcu urodziła się córka Zofii i Henryka Zoblów, jedenastu imion Anna Eleonora itd., którą zwano w rodzinie Annalore. W 1857 r. Zofia von Zobel podarowała parcelę „Stowarzyszeniu Ewangelickich Mieszkańców Grodźca i Świętoszówki” pod założenie cmentarza ewangelickiego w Świętoszówce, na którym zresztą spoczęła w 1863 r. Owdowiały baron Henryk wystawił na wzgórzu Goruszka, niewielką ośmiokątną kaplicę - mauzoleum, do którego w 1866 r. przeniesione zostały szczątki Zofii. W 1867 r. w Grodźcu odbył się ślub Anny Eleonory baronówny Zobel von Giebelstadt zu Darstadt z doktorem praw oraz ces. król. podkomorzym i rotmistrzem Józefem hrabią Saryusz-Zamoyskim herbu Jelita. W 1875 r. zmarł na zamku w Grodźcu w wieku 73 lat na zapalenie płuc Henryk Jerzy August baron Zobel von Giebelstadt zu Darstadt i pochowany został w obok swej żony w rodzinnej kaplicy grobowej na Goruszce. Jedyną spadkobierczynią majątku została Anna Eleonora, która w 1884 r. sprzedała  dobra Grodzieckie wraz z Roztropicami, Bielowickiem, Bierami i Świętoszówka oraz z należącymi do niej zamkiem z inwentarzem zamkowym i parkiem za 300.000 florenów Franciszkowi Strzygowskiemu, fabrykantowi z Białej. W 1904 r. umiera nowy właściciel zamku, po którym dziedziczą majątek córki wraz z wnukami. W latach 1908-1910 stanął w Grodźcu nowy, neogotycki kościół za probostwa ks. Józefa Lomozika, projektu budowniczego Ludwika Kametza z Cieszyna, poświęcony 28.08.1910 r. i konsekrowany 24.08.1935 r. W 1912 r. zbudowana została nowa szkoła a w 1923 r. została założona w Grodźcu Ochotnicza Straż Pożarna, do której przystąpiło 40 mieszkańców wsi. 

 
2247