ZAPROSZENIE NA WALNE ZEBRANIE KOŁA ORAZ KONCERT NOWOROCZNY

Zarząd Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu zgodnie z par. 39 i 40 Statutu

pragnie serdecznie zaprosić Państwa na uroczyste

Walne Zebranie Koła MZC w Grodźcu,

które odbędzie się w dniu 24 stycznia (piątek) 2014 roku o godz. 17 tej

w sali ZSP w Grodźcu.

Prosimy członków Koła o uzupełnienie składek członkowskich za miniony rok.

Proponowany przebieg spotkania:

  1.  KONERT NOWOROCZNY
  2. WALNE ZEBRANIE KOŁA

                           1.    Otwarcie zebrania

                           2.    Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta

                           3.    Wybór komisji roboczych

                    4.    Sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej i finansowej

                           5.    Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej

                           6.    Udzielenie absolutorium dla Zarządu

                           7.    Dyskusja

                           8.  Przedstawienie projektu planu na 2014 r

                           9. Podjęcie niezbędnych uchwał

                         10. Rozmowy koleżeńskie i poczęstunek przy kawie lub herbacie

 

 
878