Zapraszamy na II część wycieczki do Bielska-Białej .

 ZAPRASZAMY

 

w sobotę 26 marca 2022r.

 

na II część wycieczki 

 

do Bielska-Białej

 

Szlakiem architektury jej twórcow i znaczących postaci w dziejach miasta,

poprowadzi nas i o rozkwicie Białej Krakowskiej w XIX i  pierwszej połowie XX wieku opowie

 

Pan Janusz Gańczarczyk,PrzewodnikBeskidzki

Spotykamy sie o godz.1000 ul.11 Listopada ,za mostem (placyk Reksia)

 

Zarzad Koła oraz GOK w Jasienicy

 

 
298