Plan pracy Koła na rok 2015

 

PLAN  PRACY  NA  2015 rok.

 

Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu

 

Termin

Tytuł spotkania

Organizator  prelegent

Miejsce

30 styczeń

Zebranie sprawozdawcze

Jasełka

Zarząd

ZSP Grodziec

13

luty 2015

Udział Mieszkańców Śląska Cieszyńskiego w Legionach w czasie  I wojny światowej

Zarząd

Stefan Król

ZSP Grodziec

13

marzec

Być kobietą, dawne ubiory na Śląsku Cieszyńskim – projekcja multimedialna

Zarząd

Bar „Pod Beczką”

 

kwiecień

W krainie kangurów i Aborygenów – relacja i pokaz fotografii z podróży po Australii

Zarząd,

 Edward Krysta

GOK  w Jasienicy

ZSP Grodziec

Maj

Zwyczaje cieszyńskie – smażenie jajecznicy

Zarząd

Bar „Pod lasem”, plener

Ogrody Kapiasa, Pszczyna, Czechowice

Zarząd, Janusz Gańczarczyk

wycieczka

Czerwiec

 

VII Biesiada Grodziecka

 

 

Zarząd, GOK w Jasienicy

OSP Grodziec

Sierpień

Malarze Ziemi Cieszyńskiej

Zarząd, Muzeum Zamkowe, GOK w Jasienicy

Wernisaż na Zamku

Wrzesień

Od hutnictwa do kuźnictwa w Ustroniu

Zarząd

p. Karol Brudny Stowarzyszenie Miłośników Kuźni Ustroń

Muzeum w Ustroniu, Muzeum w Wiśle (wycieczka)

Październik

Sesja historyczna z okazji 200 rocznicy prezentacji maszyny parowej J. Bożka

Zarząd, Muzeum Zamkowe, GOK

Zamek

Listopad

Sobkowie na Grodzieckim Zamku

Zarząd, GOK w Jasienicy

p. Mariusz Makowski

ZSP Grodziec

Grudzień

Spotkanie wigilijkowe

Zarząd, GOK w Jasienicy

Bar „Pod Beczką”

Tematy rezerwowe:

1.     Pierwsza linia autobusowa na Śląsku Cieszyńskim Cieszyn Bielsko.

2.     Kapelusze skoczowskie, dzieje Polkapu

 

 
648