Plan pracy Koła na rok 2014

I.             Działalność kulturalno – oświatowa (popularyzatorska)

Zestawienie spotkań i imprez w załączeniu

 

LP Data Tematyka  Realizacja Miejsce spotkania
1 STYCZEŃ
24.01 - godz 17
Koncert noworoczny i Walne Zebranie Koła, sprawozdanie za 2013r Zarząd Koła Zespół Szkolno -Przedszk w Grodźcu
2 LUTY
21.02 - godz 17
Julian Wątroba, poeta, gawędziarz z pobliskiej Rudzicy Zarząd Koła Zespół Szkolno-Przedszk
w Grodźcu 
3 MARZEC
20.03 - godz 17
Kobiety cieszyńskich  Habsburgów                Koncert Zespołu Gronie z Wisły Mariusz Makowski
i Zarząd
Bar "Pod Beczką"
w Grodźcu
4 KWIECIEŃ
25.04 - godz 18
Jan Wantuła, pisarz ludowy, bibliofil, działacz społeczny.Spotkanie z wnuczką   Zarząd i Urszula Rakowska Zespół Szkolno -Przedszkolny w Grodźcu
5 MAJ
24.05 - godz 9  
Izba Oświęcimska w Goleszowie, szkoła szybowcowa na górze Chełm i spotkanie w pasiece w Lesznej                                                      Paweł Stanieczek
i Zarząd
Spotkanie wyjazdowe 
6 CZERWIEC
27.06 - godz 18 
Nieznana historia samochodu Beskid 106 z FSM w Bielsku Białej.                Piotr Pluskowski
i Zarząd Koła
Zespół Szkolno -Przedszk w Grodźcu
7 LIPIEC
26.07 - godz 18 
Spotkanie z zespołem z Zaolzia
VI Biesiada Grodziecka 
Zarząd i GOK w Jasienicy Sala OSP w Grodźcu, lub bar "Pod Beczką"
8 SIERPIEŃ
30.08 - godz 18
Pozyskiwanie i właściwości lecznicze produktów pszczelarskich 
spotkanie przy grilu
Zb. Płoszczak
i Zarząd Koła
OSP                                   lub bar "Pod lasem"
9 WRZESIEŃ
28.09 - godz 8.00
Muzeum w Pszczynie i Browaru w Tychach, lub inna propozycja wycieczki   Zarząd Koła Wycieczka
10 PAŹDZIERNIK                      23.10 - godz. 17  Baronowie Marklowscy w dziejach Grodźca Mariusz Makowski
i Zarząd 
Zamek w Grodźcu
11 LISTOPAD
21.11 - godz 17 
Początki przemysłu włókieniczego w Bielsku Białej Zarząd Koła
i  Piotr Koenig 
 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Grodźcu
12 GRUDZIEŃ 
13.12 - godz 17
Spotkanie przedświąteczne. Koncert kolęd w wykonaniu zespołu z GOK                                               Zarząd i GOK Bar "Pod Beczką"
w Grodźcu

 

Tematy dodatkowe
1. Kapelusze skoczowskie i losy Polkapu
2. Krajobrazy i osobliwości przyrodnicze w Beskidzie Śląskim
3. Historia i architektura kościoła w Bielowicku.

 

II.           Turystyczno integracyjna:

1.    Wycieczka do Muzeum w Pszczynie, zwiedzenie zabytków  przeniesionych z zamku w Grodźcu.

Zwiedzenie Browaru w Tychach.

2.    Spotkanie wyjazdowe po ziemi goleszowskiej, spotkanie w Izbie Oświęcimskiej Goleszowie, zwiedzenie obiektów na Górze Chełm – szkoły szybowcowej. Spotkanie w pasiece w Lesznej na terenie Miasteczka Pszczelego u pana Jana Gajdacza

 

III.          Popularyzowanie i ochrona zabytków i przyrody.

1.    Zaprojektowanie i zamówienie tablic informacyjnych o położeniu obiektów zabytkowych przy ulicy Kościelnej. (Realizacja w zależności od pozyskanych funduszy.) Położenie tablic wymaga uzgodnień z UG w Jasienicy lub Starostwem Powiatowym

 

IV.         Działalność informacyjno wydawnicza.

1.    Aktualizowanie strony internetowej, relacje z wydarzeń, opis spotkań

2.    Opracowanie i umieszczenie na witrynie w folderze „Postacie” biogramów o dalszych postaciach znaczących dla Grodźca:

3.    Redagowanie artykułów do miesięcznika „Jasienica”,

4.    Opracowanie i wydanie śpiewnika okolicznościowego Koła „Piosenki na różne okazje”

5.  Przygotowywanie materiałów do „Monografii o Grodźcu.”

 

V.   Gromadzenie i opracowywanie dokumentów związanych z                 

         przeszłością.

·         - poszukiwanie starych zdjęć i dokumentów związanych z przeszłością:

·         zdjęć starych obiektów Grodźcu, zdjęć z uroczystości, prac polowych.

·         zdjęć z działalnością organizacji społecznych.

 

Plan przyjęty uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego

w dniu 24 stycznia 2014 roku.

 

 
655