Plan pracy Koła na 2013 rok

Plan działalności Koła MZC w Grodźcu na rok 2013

 

  I.             Działalność kulturalno – oświatowa (popularyzatorska)

Zestawienie spotkań i imprez w załączeniu

Plan działalności Koła MZC w Grodźcu na rok 2013

LP

Data

Tematyka

Realizacja

Miejsce spotkania

1

STYCZEŃ
25 sty,
godz 17

Ksiądz Prałat Józef Londzin w 150 Rocznicę Urodzin.

Zarząd Koła

Zespół Szkolno -Przedszk w Grodźcu

2

LUTY
21 luty,
godz 17

Walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze.

Zarząd Koła

Zamek w Grodźcu

3

MARZEC
15 III,
godz 17

O zasłużonych cieszyniankach z okazji Dnia Kobiet.
Koncert Kwartetu Muzycznego.

Władysława MAGIERA

Bar "Pod Beczką"         w Grodźcu

4

KWIECIEŃ
19 lub 26.04,
godz 18

Janusz Krężelok -biegacz narciarski, olimpijczyk z Nagano, pochodzący z Istebnej mieszkaniec Grodźca

Janusz Krężelok

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Grodźcu

5

MAJ  
24.05    godz 18

90 - lat OSP w Grodźcu.
Ważniejsze akcje we wspomnieniach druhów.

Prezes OSP

Sala OSP w Grodźcu lub ZSP w Grodźcu

6

CZERWIEC
22.06
godz 18

Zamek i park Habsburgów w Żywcu.
Muzeum Browarnictwa.

Zarząd Koła

Żywiec

7

LIPIEC
27.07
godz18

Z cieszyńskimi dolinami, z ludowymi pieśniczkami,
V Biesiada Grodziecka.

J. Chmiel

Sala OSP w Grodźcu,
lub bar "Pod Beczką"

8

SIERPIEŃ
30.08
godz 18

Pszczelarstwo na Ziemi Cieszyńskiej,
pszczelarze i ich pasieki

Zbigniew Płoszczak

Sala OSP w Grodźcu

9

WRZESIEŃ
28.09 - godz 8.00

1. Historia i architektura kościoła w Bielowicku
2. Cieszyn - spotkanie wyjazdowe do ZG MZC w Cieszynie, zwiedzanie obiektów historycznych związnych z MZC 

Zarząd Koła

 

10

PAŹDZIERNIK 18.10
godz. 17

Historia tkactwa i przemysłu włókienniczego w Bielsku - Białej

dr Ewa Dąbrowska

Zespół Szkolno -Przedszkolny w Grodźcu

11

LISTOPAD
22.11.
godz 17

Zoblowie na grodzieckim zamku

Józef Król

 Zamek   lub                 Zespół Szkolno -Przedszkolny w Grodźcu

12

GRUDZIEŃ
13.12
godz 17

Spotkanie przedświąteczne.
Popularne potrawy kuchni regionalnej na Śląsku Cieszyńskim

Maryla Madej

Bar "Pod Beczką" w Grodźcu

  

  I.             Działalność kulturalno – oświatowa (popularyzatorska)

 
Zestawienie spotkań i imprez w załączeniu
 
 
 
 
II.           Turystyczno integracyjna:
 
     1.    Wycieczka do Żywca – Pałac Habsburgów, zwiedzenie Muzeum Piwowarstwa, ewentualnie przejazd pętlą beskidzką.
 
     2.    Spotkanie wyjazdowe do Cieszyna, spotkanie w ZGMZC, zwiedzenie obiektów macierzowych
 
 
 
 
III.          Popularyzowanie i ochrona zabytków i przyrody.
 
1.    Zaprojektowanie (tekst, tekst w j. ang., zdjęcia, kompozycja).
 
Zlecenie wykonania tablicy informacyjnej o obiektach zabytkowych „Mostek kamienny i Stara szkoła w Grodźcu”.
 
2.    Zaprojektowanie i zamówienie tablic informacyjnych o położeniu obiektów zabytkowych przy ulicy Kościelnej. (Realizacja w zależności od pozyskanych funduszy.) Położenie tablic wymaga uzgodnień z UG w Jasienicy lub Starostwem Powiatowym
 
 
 
IV.         Działalność informacyjno wydawnicza.
 
1.    Aktualizowanie strony internetowej, relacje z wydarzeń, opis spotkań
 
2.    Opracowanie i umieszczenie na witrynie w folderze „Postacie” biogramów o dalszych postaciach znaczących dla Grodźca: dyrektor Czaja (uzgodnić z uczestnikami zebrania)
 
3.    Redagowanie artykułów do miesięcznika „Jasienica”,
 
4.    Przygotowanie materiałów do wydania śpiewnika Koła „Piosenki na różne okazje”
 
5.  Przygotowywanie materiałów do „Monografii Grodźca.”
 
6. Przygotowanie i zorganizowanie wystawy „90 LAT OSP W STAREJ FOTOGRAFII”
 
 
 
V.   Gromadzenie i opracowywanie dokumentów związanych z przeszłością .                 
 
 
 
       - poszukiwanie starych zdjęć i dokumentów związanych z przeszłością:
 
·         powstaniem i działalnością straży pożarnej w Grodźcu
 
·         działalnością organizacji społecznych
 
 
 
Plan przyjęty uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego
 
w dniu 21 lutego 2013 roku.
 
                                               Zestawienie spotkań i imprez na rok 2013
 
 
 
II.           Turystyczno integracyjna:
 
     1.    Wycieczka do Żywca – Pałac Habsburgów, zwiedzenie Muzeum Piwowarstwa, ewentualnie przejazd pętlą beskidzką.
 
     2.    Spotkanie wyjazdowe do Cieszyna, spotkanie w ZGMZC, zwiedzenie obiektów macierzowych
 
 
 
III.          Popularyzowanie i ochrona zabytków i przyrody.
 
1.    Zaprojektowanie (tekst, tekst w j. ang., zdjęcia, kompozycja).
 
Zlecenie wykonania tablicy informacyjnej o obiektach zabytkowych „Mostek kamienny i Stara szkoła w Grodźcu”.
 
2.    Zaprojektowanie i zamówienie tablic informacyjnych o położeniu obiektów zabytkowych przy ulicy Kościelnej. (Realizacja w zależności od pozyskanych funduszy.) Położenie tablic wymaga uzgodnień z UG w Jasienicy lub Starostwem Powiatowym
 
 
 
IV.         Działalność informacyjno wydawnicza.
 
1.    Aktualizowanie strony internetowej, relacje z wydarzeń, opis spotkań
 
2.    Opracowanie i umieszczenie na witrynie w folderze „Postacie” biogramów o dalszych postaciach znaczących dla Grodźca: dyrektor Czaja (uzgodnić z uczestnikami zebrania)
 
3.    Redagowanie artykułów do miesięcznika „Jasienica”,
 
4.    Przygotowanie materiałów do wydania śpiewnika Koła „Piosenki na różne okazje”
 
5.  Przygotowywanie materiałów do „Monografii Grodźca.”
 
                 6. Przygotowanie i zorganizowanie wystawy „90 LAT OSP W STAREJ FOTOGRAFII”
 
 
 
V.   Gromadzenie i opracowywanie dokumentów związanych z przeszłością .                 
 
 
 
       - poszukiwanie starych zdjęć i dokumentów związanych z przeszłością:
 
·         powstaniem i działalnością straży pożarnej w Grodźcu
 
·         działalnością organizacji społecznych
 
 
 
Plan przyjęty uchwała Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego
 
w dniu 21 lutego 2013 roku.
 
                                               Zestawienie spotkań i imprez na rok 2013
 
 
 
649