Ks. radca Józef Łomozik (1876 – 1937), proboszcz,
budowniczy kościoła w Grodźcu.

           Ksiądz Józef Łomozik urodził się w dniu 29 października 1867 r. w Cieszynie, gdzie ukończył gimnazjum. Studiował teologię na Cesarko - Królewskim Fakultecie Teologicznym w Ołomuńcu, a wyświęcony został w 1891 r. Pierwszą pracę podjął, jako wikary w Zebrzydowicach i Frysztacie. W latach 1898-1906 był proboszczem w Dąbrowie. Na własną prośbę przeniósł się do Grodźca. Od 20 maja 1906 r. pełnił obowiązki proboszcza w Grodźcu. Po swoim poprzedniku ks. Engelbertowi Chrobokowi postanowił kontynuować zamysł budowy nowego kościoła. W 1910 r. wybudował nowy kościół parafialny, na budowę, którego przeznaczył, także swój majątek. Za swe zasługi mianowany został radcą duchowym i wicedziekanem. Był także budowniczym kościoła, filii w Bierach. Ks. J. Łomozik przejawiał również inicjatywę w rozwoju społeczności grodzieckiej. Staraniem ks. radcy J. Łomozika powstała dla mieszkańców Grodźca i okolicy kasa Raiffeisena. Zaraz na początku zgłosiło się do niej 50 członków. Przewodniczącym kasy wybrano ks. radcę Józefa Łomozika, kasjerem kierownika Józefa Tomanka.

W dniu 14 lutego 1923 roku z ks. J. Łomozik z grupą nauczycieli i aktywnych mieszkańców Grodźca wystąpił z inicjatywą powołania w Grodźcu Ochotniczej Straży Pożarnej. W 1931 ze względu na stan zdrowia przeszedł na emeryturę. Dr Ernest Habicht, jako patron i kolator grodzieckiej parafii ofiarował ks. Radcy J. Łomozikowi mieszkanie na zamku na emeryturze. Ks. J. przeniósł się jednak do Ustronia nie chcąc w niczym krępować nowego proboszcza ks. Karola Masnego.

Zmarł w Ustroniu w dniu 4 kwietnia 1937 roku i pochowany został na cmentarzu w Grodźcu.

Źródło:

- Golec Józef, Bojda Stefania: Słownik biograficzny Ziemi Cieszyńskiej. T3 - 1998;

- Gwiazdka Cieszyńska nr 51 z 1912 roku

- Władysław Skoczylas: Monografia Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu    

                                      bielskiego. Bielsko Biała 2007

Przygotował: Edward Cichy

Zdjęcia archiwum Koła MZC

 

 
890