• Poświęcenie strażnicy w 1946 r
    Poświęcenie strażnicy w 1946 r
  • Na weselu K. Pilorza - nauczyciela
    Na weselu K. Pilorza - nauczyciela
  • Z grupą SMP w Grodźcu
    Z grupą SMP w Grodźcu

Ks. Karol MASNY (1899 – 1956)
Radca, proboszcz w Grodźcu, więzień obozów koncentracyjnych.

            Urodził się w dniu 1 stycznia 1899 w Strumieniu w rodzinie chłopskiej, jako syn Pawła i Zuzanny z d. Szymonek. Po ukończeniu szkoły ludowej podjął naukę w Polskim Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cieszynie. W czasie I wojny światowej w marcu 1917 roku został powołany do wojska austriackiego. Podczas pobytu na urlopie, 14 stycznia 1918 zdał egzamin dojrzałości w gimnazjum w Cieszynie. Pod koniec wojny przeszedł do tworzącego się Wojska Polskiego i służył w nim do 15 stycznia 1921, kiedy to został zwolniony do rezerwy w stopniu podporucznika.

Od 1921 roku pracował w administracji szpitala wojskowego w Dziedzicach.

W 1922 roku rozpoczął studia teologiczne w Poznaniu.  We wrześniu 1924 roku przeniósł się do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie i tam kontynuował studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dniu 6 stycznia 1926 roku przyjął z rąk Biskupa Śląskiego dr Augusta Hlonda święcenia kapłańskie. Ta szczególna uroczystość odbyła się w Cieszynie. Po przyjęciu święceń przystąpił do pracy duszpasterskiej  najpierw w Dębieńsku i Cieszynie, a od września 1926 roku jako  wikary pracował w w Grodźcu. Od 3 lipca 1927 pracował w Siemianowicach Śląskich. W lipcu 1928 roku został przeniesiony do Skoczowa, gdzie pracował jako wikariusz opiekując się aktywnie młodzieżą należącą do Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej. Z dniem 31 stycznia 1932 roku został zatwierdzony na stanowisku proboszcza w Grodźcu. Jako proboszcz aktywnie uczestniczył w życiu parafii i środowiska. Brał czynny udział w pracach Koła MZC w Grodźcu, od 1932 roku został wybrany do Zarządu i pełnił funkcję sekretarza Koła. Wspierał też działające w Grodźcu Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej.

W dniu 21 sierpnia 1939 roku został wybrany wicedziekanem dekanatu skoczowskiego.

Po wybuchu wojny, od początku okupacji niemieckiej utrzymywał kontakty z polskim ruchem oporu, a następnie współpracował ze Związkiem Walki Zbrojnej. Był kierownikiem sekcji socjalnej, organizował tajne zbiórki pieniędzy i przekazywał je rodzinom, których ojcowie zginęli we wrześniu 1939 roku. Za pomoc polskim rodzinom został 12 kwietnia aresztowany przez gestapo, a w dniu 19 kwietnia 1940 roku osadzony obozie w Mauthausen-Gusen, gdzie otrzymał numer obozowy 6953.

Dzięki staraniom rodziny i pomocy parafian z dniem 27 listopada 1940 roku zostaje zwolniony z obozu pod warunkiem zaprzestania działalności duszpasterskiej. Mógł zająć się tylko gospodarstwem rolnym, jakie pozostawało przy parafii grodzieckiej. Był ostatnim księdzem, który czynnie prowadził gospodarstwo rolne.

Po roku, uzyskał zezwolenie na objęcie stanowiska wikariusza w parafii w Kochłowicach. W dniu 15 lipca 1943 powrócił do Grodźca i rozpoczął urzędowanie jako proboszcz parafii. Został powtórnie aresztowany w marcu 1944 roku za pomoc prześladowanej ludności i skazany na 4 lata ciężkiego więzienia w Raciborzu.

Po zakończeniu II wojny światowej powrócił do Grodźca, gdzie nadal pełnił obowiązki proboszcza.

 Ksiądz Karol Masny był niezwykle skromnym, życzliwym wobec ludzi, pracowitym i bardzo oddany w pracy w parafii. Zmarł 20 stycznia 1956 roku w Grodźcu, pochowany został na grodzieckim cmentarzu.

 

 
897