KONCERT NOWOROCZNY

  Zapraszamy na Koncert Noworoczny organizowany przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej

 

dnia :

 

 7 stycznia 2023r o godz.1800 w Teatrze im. Adama Mickiewicza

Plac Teatralny 1 Cieszyn.

 

Bilety w cenie : 35,60,110 zł.

do nabycia w kasie Teatru oraz ON-LINE na stronie www.teatr.cieszyn.pl

 

 

Serdecznie zapraszamy

 

 
285