• Kierownik szkoły
  Kierownik szkoły
 • Józef Tomanek z grupą nauczycieli
  Józef Tomanek z grupą nauczycieli
 • 1925 - ostatni rok pracy
  1925 - ostatni rok pracy
 • Rok 1926
  Rok 1926
 • Rok 1926
  Rok 1926
 • Rodzina Tomanka
  Rodzina Tomanka

Kierownik szkoły Józef Tomanek

Kierownik szkoły Józef Tomanek
(1862-1927)

            Zasłużony nauczyciel, społecznik, inicjator budowy nowej szkoły w Grodźcu. Urodził się w Ligocie Alodialnej na Zaolziu (obecnie Czechy) w dniu 19 marca 1862 roku w licznej rodzinie  Józefa Tomanka i Katarzyny z domu Gembala. Ojciec prowadził ogrodnictwo. Podstawą utrzymania 9 osobowej rodziny (w tym 7 dzieci) była hodowla róż i innych krzewów ozdobnych oraz sadownictwo, a także pszczelarstwo.
Po ukończeniu szkoły ludowej w swojej miejscowości podjął dalsze kształcenie w państwowym Seminarium Nauczycielskim w Cieszynie, które ukończył w 1882 roku.

Swoją Swoją pierwszą pracę nauczycielską podjął w szkole ludowej w Strumieniu, a następnie w Rudzicy. Od 1886 roku pełnił funkcję nauczyciela, a od 1890 roku kierownika starej oraz nowej szkoły ludowej w Grodźcu. Był wzorowym sumiennym, pracowitym nauczycielem i kierownikiem szkoły. W 1894 roku zawarł związek małżeński z Albertyną z domu Brandys ze Strumienia. Z tego związku urodziło się 5 synów i 2 córki, które zmarły w wieku dziecięcym. Po przedwczesnej śmierci żony Albertyny, aby zapewnić opiekę i wychowanie swoich dzieci, ożenił się powtórnie z Józefiną Międzybrodzką, wdową, siostrą pierwszej żony.
Był nauczycielem, który poza swoimi obowiązkami posiadał różnorodne zainteresowania. Był szczególnie zainteresowany sadownictwem, założył szkółkę krzewów i drzew owocowych, kółko szczepień drzew owocowych oraz kółko pszczelarskie.
W zakresie sadownictwa współpracował z nauczycielem cieszyńskiego gimnazjum, również pasjonatem sadownictwa Franciszkiem Bogoczem,  który był później 6 dyrektorem cieszyńskiego polskiego gimnazjum w Cieszynie.
Uprawiał także narciarstwo, był członkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Jego ulubionym zajęciem była też fotografika.
Był niezwykle aktywny społecznie. Powołał do życia wiele organizacji mających wpływ na środowisko wiejskie. Były to: Kółko Rolnicze, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowa Stefczyka, których był wieloletnim ich działaczem.
Pełnił funkcję sekretarza gminnego w Grodźcu. W wielu dziedzinach służył radami i pomocą miejscowemu społeczeństwu, pomagał pisać różne podania i prośby. Był niezwykle uczynnym.
Prawie przez 30 lat wykonywał bezinteresownie obowiązki organisty w miejscowej parafii przy kościele p.w. św. Bartłomieja w Grodźcu.
            Był orędownikiem nowoczesnej oświaty, zabiegał o wybudowanie nowej szkoły w Grodźcu. Po wybudowaniu w 1910 roku przez ks. Łomozika nowego kościoła rozpoczął pośpiesznie starania o budowę nowej szkoły. W oparciu o plany pozyskane z Opawy, budowę rozpoczęto już w 1911 roku. Szkołę wybudowano w bardzo krótkim czasie, została oddana do użytku 14 lipca 1912 roku.
Była to na owe czasy szkoła nowoczesna, piętrowa. Na piętrze znajdowały się 2 sale lekcyjne na parterze mieszkania dla nauczycieli.
Józef Tomanek wniósł wiele zasług w rozwój oświaty i kultury rolniczej na terenie Grodźca i okolic. Należał też do grupy inicjatywnej, która zebrała się 14 lutego 1923 roku i postanowiła założyć Ochotniczą Straż Pożarną w Grodźcu.

Zmarł 19 lipca 1927 roku, został pochowany na nowym cmentarzu parafialnym w Grodźcu.

W oparciu o materiały pozyskane
od członków rodziny Józefa Tomanka
opracował Edward Cichy
 

 
892