JULIUSZ WĄTROBA, POETA, SATYRYK, GAWĘDZIARZ Z POBLISKIEJ RUDZICY.

To temat na spotkaniu członków Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu, które odbędzie się 21 lutego br. o godz. 17.00 w sali Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Grodźcu.

Juliusz Wątroba jest autorem 32 tomików wierszy. Ma na swym koncie znaczną ilość różnych utworów literackich. Współpracuje z Bielską Sceną Kabaretową i miesięcznikiem „Jasienica”. Jest laureatem wielu ogólnopolskich konkursów literackich. Wyróżniony wieloma nagrodami: prezydenta Bielska Białej Ikar 2001, nagrodą starosty bielskiego im. ks. Józefa Londzina, nagrodą marszałka województwa śląskiego i wieloma innymi. Z okazji 40-lecia  pracy twórczej i 30. rocznicy debiutu literackiego  12 kwietnia br. odbył się w filii GOK w Rudzicy benefis Juliusza Wątroby.

Na spotkanie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

                                                                                Zarząd Koła

 

 
898