BARONOWIE MARKLOWSCY W DZIEJACH GRODŹCA

Zapraszamy członków Koła na kolejne spotkanie, tym razem związane z dalszymi dziejami zamku w Grodźcu, które odbędzie się w czwartek 23 października o godz. 17 tej w Zamku.

Prelekcję multimedialną na powyższy temat przedstawi historyk mgr Mariusz Makowski, kustosz Muzeum w Grodźcu.

Ze względów organizacyjnych prosimy o potwierdzenie obecności na spotkaniu.

Zwracamy się z prośbą do członków o składanie propozycji tematów oraz projektów imprez do planu pracy Koła na rok 2015.

 

 

 
866