"LAUR SREBRNEJ CIESZYNIANKI"

 Zarząd Powiatu Cieszyńskiego, Uchwałą nr. 1229-ZP/N/2022

z dnia 22 września 2022r. 

w sprawie przyznania powiatowego "Lauru Srebrnej Cieszynianki" w roku 2022

przyznał Laur Srebrnej Cieszynianki Jackowi Proszykowi- historykowi,religioznawcy,działaczowi społecznemu.

 

Pan Jacek Proszyk w ostatnich latach jest ściśle związany z Grodźcem ,pełni bowiem funkcję prezesa Fundacji Ustronianka,

która prowadzi prace remontowe w Zespole Zamkowo-Parkowym w Grodźcu,jest także kustoszem w grodzieckim Muzeum Zamkowym.

Dr Jacek Proszyk jest również członkiem Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu i w tej kadencji pełni funkcję członka Zarzadu.

 

SERDECZNIE GRATULUJEMY!

 
281